Musikkanlegg og helse - nasjonal veileder

>> torsdag 9. juni 2011

Helsedirektoratet har i samarbeid med relevante fagmiljøer utarbeidet nasjonal veileder for vurdering av lydnivåer når musikkhøyttalere brukes. Du finner den her og med mer info på nettsidene til Helsedirektoratet.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

nb på fmh.no!

For å få frem lenkeadresser må du enten høyreklikke på lenken og velge kopier lenkeadresse, eller høyreklikke og velge åpne i ny fane!

Forum for miljø og helse er medlem av

Kontakt

Forum for miljø og helse
c/o Randi Helland Stråtveit
Miljørettet helsevern og skjenkekontroll
Rogaland brann og redning IKS
Jærveien 107
4318 Sandnes
tlf. 51 50 23 79/ 482 16274
e-post: fmh@fmh.no
Org.nr. NO 971272465

Webansvarlig:
Rune Skatt, Bærum kommune

Søk i nettsiden

Laster inn...
Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP